Wil Duis, kinder- en jeugdtherapeut

Johansen Sound Therapie (JST)

notenSoms vraagt een kind wel tien keer ‘Wat zeg je’?
Deze kinderen hebben moeite met het verwerken van wat ze horen. Door na te vragen krijgen ze extra tijd om datgene wat ze gehoord hebben te verwerken. Dit kan grote gevolgen hebben voor de schoolprestaties, maar ook voor het functioneren van het kind in het algemeen. Deze kinderen hebben moeite met het verwerken van de taal. Vaak kunnen ze niet precies zeggen wat ze in gedachten hebben en niet precies opschrijven wat ze willen.

Wanneer u kind hier last van heeft dan kan de Johansen Sound Therapie (JST) uitkomst bieden. Deze uit Denemarken afkomstige therapie is wetenschappelijk bewezen en wordt in Engeland en Denemarken al jaren toegepast met zeer goede resultaten.

Verwerking van geluidsprikkels

Niemand is zich volledig bewust van de verwerking en snelheid van datgene wat je hoort. Wanneer de verwerking en snelheid onvoldoende is dan kan dit  leiden tot leerproblemen als dyslexie,  concentratie problemen, lees-en spellingsproblemen, spraakproblemen en problemen met het automatiseren en het opvolgen van mondelinge instructies.
Er zijn ook kinderen die overgevoelig zijn voor bepaalde tonen. Deze kinderen hebben vaak een diagnose vanuit het autistisch  spectrum als PDD-NOS en ADHD. Bij deze kinderen zijn positieve  veranderingen waargenomen na toepassing van de JST.

Het onderzoek

Om na te gaan of het bij uw kind zinvol is om de JST in te zetten, wordt er een audiogram ( gehoortest) en luistertest afgenomen.
De uitkomst van deze testen geven aan of de JST als therapie geschikt is voor uw kind.

De Johansen Sound Therapie

Op basis van  de testgegevens  wordt een muziek-cd samengesteld, waar uw kind 10 tot 15 minuten per dag, vier dagen per week naar luistert. Door het beluisteren van de cd worden er in de hersenen nieuwe netwerken aangelegd en  bestaande netwerken worden sterker. Na 6 weken wordt er een nieuw audiogram afgenomen. waarna een nieuwe cd gemaakt kan worden. De ervaring is dat kinderen naar een luistertijd van 6 tot 9 maanden beter kunnen horen en sneller kunnen verwerken.

De resultaten van de JST zijn:

Kijk voor meer info op: www.johansensoundtherapy.nl

Gevolgde opleiding