Wil Duis, kinder- en jeugdtherapeut

Opvoedingsondersteuning

Kinderen opvoeden is een hele klus. Een kind met leer en gedragsproblemen vraagt extra veel van de ouders. Ouders zitten met vragen als:

Veel ouders voelen zich geholpen als ze hun twijfels en zorgen uit kunnen spreken. Het is belangrijk om niet alleen te kijken naar dingen die niet goed gaan maar vooral naar wat wel goed gaat. Door te focussen op wat niet goed gaat, leert het kind dat het niet voldoet. Door te focussen op wat wel goed gaat, komt een kind in zijn kracht en kan het groeien en ontwikkelen.

Alles wat je aandacht geeft groeit.

In Nederland heeft ongeveer 6 % van de kinderen de diagnose ADHD. In Frankrijk is dit 0,5 %. Waar zit het verschil? Afwijkend kindgedrag wordt in Nederland vaak gezien als een psychiatrische stoornis.  Het is een probleem van de hersenen dat vaak behandeld wordt met medicatie ( ritalin) In Frankrijk wordt bij ADHD gedrag  eerst gekeken naar de psychosociale omstandigheden, de omgevingsfactoren. Hoe gaat het op school…. en thuis? In mijn praktijk bespreek ik samen met ouders in hoeverre omgevingsfactoren invloed hebben op het gedrag van het kind.

Gevolgde opleidingen

Opvoeding

Leeft een kind onder kritiek
dan leert het te veroordelen.
Leeft een kind onder vijandelijkheid
dan leert het te vechten.
Als een kind leeft onder bespotting
dan leert het om verlegen te zijn.
Leeft een kind onder schaamte
dan leert een kind om zich schuldig te voelen.

Als een kind leeft onder tolerantie
dan leert het kind om geduldig te zijn.
Leeft een kind onder lof
dan leert het te waarderen.
Als een kind leeft onder bemoediging
dan leert het zelfvertrouwen te  hebben.
Leeft een kind onder eerlijkheid
dan leert het rechtvaardigheid.
Als een kin leeft onder geborgenheid
dan leert het te vertrouwen.
Leeft een  kind onder goedkeuring
dan leert het zichzelf te waarderen.
Als een kind leeft onder acceptatie en vriendschap
dan leert het om liefde te vinden in de wereld
(auteur onbekend)