Wil Duis, kinder- en jeugdtherapeut

Visuele screening

Ik zie ik zie, wat jij niet ziet…

Wanneer de twee beelden van beide ogen niet goed samenkomen in de hersenen, is er sprake van fixatiedisparatie ( FD) Alles wat het kind ziet verschuift.

screening

Bij kinderen kan een onjuiste oogsamenwerking gezondheidsproblemen veroorzaken en de schoolprestaties negatief beïnvloeden. Het komt bijvoorbeeld regelmatig voor dat ten onrechte aan dyslexie wordt gedacht, terwijl het eigenlijk om visuele problemen gaat. De verschijnselen lijken immers erg op elkaar. Kinderen kunnen bijvoorbeeld veel moeite hebben om de ogen soepel een regel te laten volgen, of het kost hun ogen moeite niet dubbel te zien. Zulke kinderen leren onvoldoende vertrouwen op visuele informatie en zijn snel afgeleid. Dat bemoeilijkt het goed ontwikkelen van een visueel woordbeeld aanzienlijk. Deze visuele problemen zijn in de meeste gevallen goed op te lossen. Bij vermoeden van dyslexie is daarom een functioneel optometrisch onderzoek aan te raden. Vaak kunnen door aangeboden oplossingen lees- en leerproblemen al aanzienlijk verminderd worden.

Klachten die kunnen wijzen op FD zijn:

Klachten algemeen:

Klachten in de sport en/of bij Lichamelijke Opvoeding:

Klachten in het onderwijs en/of in de praktijk:

Door gerichte oefeningen worden de ogen getraind om beter samen te werken.
Soms is extra ondersteuning van een prisma bril nodig. In dat geval verwijs ik door naar oogzorg professionals.

Voor meer info, kijk op www.info-fo.nl

Gevolgde opleiding